ข่าวประชาสัมพันธ์

กราฟฟิตี้สวนเฉลิมหล้า ศิลปะเพื่อสังคม

Posted on 21/08/2561

กลุ่มสยามกลการ Think Earth, Spray Brush และสำนักงานเขตราชเทวี นำศิลปินที่มีฝีมือระดับขั้นเทพร่วมถ่ายทอดงานศิลปะบนกำแพงที่เรียกว่า กราฟฟิตี้ หรือ สตรีทอาร์ต โชว์คอนเซปต์ Meeting of Styles 2018 Bangkok, Thailand เพื่อสังคม เพื่อชุมชน รักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีดี ที่สวนเฉลิมหล้า (สะพานหัวช้าง) ให้ เป็น Landmark ใจกลางเมืองย่านราชเทวี ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้ เป็นสถานท่ีพักผ่อน ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพท่ีดีของเยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี ได้ใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า