ข่าวประชาสัมพันธ์

Care & Share 1 วันปันสุข @ ชุมชนบ่อนไก่ สยามกลการ สานต่อ “ให้” และ “แบ่งปัน” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

Posted on 09/06/2563

“สยามกลการ” สานต่อความสำคัญในการ “ให้” และ “แบ่งปัน” ไม่มีวันสิ้นสุด โดยกิจกรรม Care & Share 1 วันปันสุข นำโดย คุณประนัปดา – คุณประกาสิทธิ์ – คุณประณิธาน – คุณประณัย – คุณกุญช์ณิชา – คุณนภัสนันท์ – คุณพัลลีพร พรประภา และคุณกรณ์ ณรงค์เดช ร่วมแสดงพลังน้ำใจขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน และแชร์ความสุข คืนกำไร….กลับสู่สังคม

โปรเจค Care & Share 1 วันปันสุข ณ พื้นที่เคหะชุมชนบ่อนไก่ (พระราม 4) โดยบริษัท สยามกลการ จำกัด และโครงการ Think Earth : คืนชีวิตคิดห่วงใยในผืนโลก ให้ความสำคัญในการคืนกำไร….สู่สังคม มายาวนาน โดยเน้นการรักษาดูแล ใส่ใจ ห่วงใย สิ่งแวดล้อม คนและสังคมให้อยู่อย่างยั่งยืน

ที่สำคัญ “ให้” หัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เข้มแข็ง ซึ่งปกติทุกๆ ปี บริษัทฯ “ให้” ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กๆ ครอบครัวสยามกลการ มามากกว่า 50 ปี และล่าสุด ในปี 2020 ครอบครัว “พรประภา” โดยมูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา และบริษัท สยามกลการ จำกัด “ให้” การสนับสนุนเงิน 28.56 ล้านบาท แก่โรงพยาบาล 8 แห่ง

ได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ 5 ล้านบาท, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 5 ล้านบาท, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 5 ล้านบาท, มูลนิธิรามาธิบดี 7.56 ล้านบาท, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2 ล้านบาท, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 2 ล้านบาท และบริษัท สยามกลการ จำกัด สนับสนุนเข้ากองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย Covid-19 แก่มหาวิทยาลัยมหิดล 1 ล้านบาท และกองทุนเพื่อคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

สยามกลการ Care & Share 1 วันปันสุข ที่ชุมชนบ่อนไก่ ครั้งนี้ เกิดจากนโยบายผู้บริหาร คุณประกาสิทธิ์ พรประภา สานต่อการ “ให้” สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 1,550 ชุด มูลค่า 1 ล้านบาท แก่พี่น้องชาวบ่อนไก่ เพื่อช่วยบรรเทาภาวะวิกฤติโควิด–19 และยังสร้างสรรค์สังคมดีๆ ด้วยการ “ให้” และ “แบ่งปัน” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด