ข่าวประชาสัมพันธ์

70 ปี สยามกลการ “SMG Shift Together”

Posted on 29/09/2565

สยามกลการ เดินหน้าคืนกำไรสู่สังคม สร้างโอกาสแก่เยาวชน มอบ 283 ทุน มูลค่ารวม 3,412,500 บาท พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในกลุ่มสยามกลการ 803 รางวัลเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ตอกย้ำองค์กรอยู่คู่สังคมไทย ด้วยความสำเร็จอย่างมั่นคงและก้าวผ่านทุกอุปสรรคตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา

คุณประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด กล่าวว่า ‘กลุ่มสยามกลการ ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างเข้มแข็งตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจได้รับความสำเร็จ และมีธุรกิจครอบคลุมหลากหลาย 64 บริษัท มีพนักงานจำนวนมากกว่า 20,000 คน ‘หนึ่งกุญแจความสำเร็จ’ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กรที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจมาจนทุกวันนี้คือ ‘พนักงานทุกคน’ ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านค่านิยมหลัก 3 ประการ ‘ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน’ ภายใต้ปรัชญาแห่งความสำเร็จ ของ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งสยามกลการ  ตลอดจน การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์สุขร่วมกันในทุกมิติให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สำหรับปี 2565 บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปี ภายใต้แนวคิด  70th SMG Shift Together  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า พร้อมร่วมส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยผ่านพิธีมอบทุน จำนวน 283 ทุน เป็นจำนวนเงิน 3,412,500 บาท อาทิ ทุนมูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา, ทุนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.พรเทพ พรประภา, ทุนระดับสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ทุนต่อเนื่องและผูกพัน Thammasat School of
Engineering(TSE) , สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) และทุนสื่อมวลชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงาน ที่อายุงานครบ 10,20,30 ปี และเกษียณอายุรวมจำนวน 803 คน เพื่อขอบคุณพนักงานที่ได้มุ่งมั่น ขยันและอดทน ที่นำพาองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมาจวบจนทุกวันนี้’ คุณประกาสิทธิ์ กล่าว