ข่าวประชาสัมพันธ์

“50 ปี สยามยีเอส แบตเตอรี่” ปรับภูมิทัศน์กำแพงโรงงานสร้างโลกสวยด้วยมือเรา

Posted on 15/03/2561

“50 ปี สยามยีเอส แบตเตอรี่” ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยีเอส ที่ครองความนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทย นำโดย คุณประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณวิชต์ ชามีรส ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 45 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ออกแบบผลงานการวาดภาพบนกำแพงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชูคอนเช้ปท์ “50 ปี สยามยีเอส แบตเตอรี่….คืนกำไรกลับสู่สังคม”

นับเป็นองค์กรน่าอยู่ สร้างโลกสวยด้วยมือเราเพิ่มสีสันเพื่อความสวยงามและยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เป็นองค์กรที่น่าอยู่ อีกทั้ง การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานที่ทำงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด บางปู