Monthly Archives

July 2018

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ July 2018

20/07/2561

50 ปี “ยีเอส แบตเตอรี่” ในประเทศไทย

GS Battery ขายดีอันดับ 1 ในประเทศไทย โดย ดร.พรเทพ พรประภา ประธาน,    นายประกาสิทธิ์ พรประภา กรรมการด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด และมร.โอซะมุ มุระโอะ  ประธาน บริษัท ยี…
Read More
13/07/2561

50 ปี “ยีเอส” ครองความเป็นหนึ่งตลาดแบตเตอรี่ไทย มั่นใจปีนี้โตต่อเนื่อง เพิ่มผลิตรุกตลาดอาเซียน

“ยีเอส แบตเตอรี่” ครบรอบ 50  ปี ยังครองความเป็นผู้นำในตลาดแบตเตอรี่เมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง เผยปี 60 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวส่งผลตลาดแบตเตอรี่เติบโตขึ้นเดินแผนขยายตลาดรุกอาเซียนเพิ่มกำลังการผลิต 4.5  ล้านลูก เพื่อส่งออกประเทศอื่นๆ ทั่วโลกมั่นใจปีนี้ตลาดเติบโตต่อเนื่อง นายประกาสิทธิ์  พรประภา  กรรมการด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Executive Director & Strategic…
Read More