ข่าวประชาสัมพันธ์

สยามกลการ รับใบรับรอง ISO 50001 เพื่อพลังงานที่ดีขององค์กร

Posted on 11/09/2561

คุณประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด  พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มสยามกลการ รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 หรือ Energy Management System จากคุณพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท TUV NORD (ประเทศไทย) จำกัด

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการจัดระบบพลังงานเป็นหัวใจหลักที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยควบคุม และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการคืนกำไรกลับสู่สังคมอีกทางหนึ่ง ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน