ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงาน และทุนการศึกษา ประจำปี 2564

Posted on 06/09/2564

เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี สยามกลการ คุณประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเกษียณอายุและพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 , 20 และ 30 ปี ในปี 2563 และ 2564 ของบริษัท สยามกลการ จำกัด รวมจำนวน 11 ท่าน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสยามกลการ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564
เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี สยามกลการ คุณประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสยามกลการ โดยมีรายละเอียดทุนต่างๆ ดังนี้
1. ทุนท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ดร.พรเทพ พรประภา) จำนวน 1 ทุน (พนักงานรับแทนบุตร)
2. ทุนการศึกษา TEPE (Thammasat English Program of Engineering ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุน ผู้สนับสนุนทุนครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด และบริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด
3.ทุนการศึกษาTNI (Thai-Nichi Institute of Technology) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 4 ทุน
ผู้สนับสนุนทุนครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด และ บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด