ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 1 ปี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทย

Posted on 30/11/2563

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประธาน ในงานครบรอบ 1 ปี สมเด็จพระสันตะปาปา   ฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทย โดยไฮไลท์ในงานนั้น เป็นการนำภาพบรรยากาศเหตุการณ์ ในทุกช่วงเวลาที่สำคัญ มาจัดแสดงในงาน นิทรรศการภาพถ่าย ดนตรี และสื่อผสม “ช่วงเวลา แห่งพระหรรษทาน แรงบันดาลใแห่งความหวัง”  ประกอบด้วย ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว “พระสันตะปาปา กับพระมหากษัตริย์ไทย”,  การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9,  การจัดแสดงของที่ระลึกจากการเสด็จเยือนประเทศไทย  และ          การแสดงคอนเสิร์ตโดยวงดุริยางค์ ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะนักร้องประสานเสียง  ความสำเร็จในงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด, บริษัท สยามดนตรี         ยามาฮ่า จำกัด โดย ดร.พรเทพ พรประภา และคุณประนัปดา พรประภา, โรงแรม อโนมา, G Steel Group โดย ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และ สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทย