ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสยามกลการ ร่วมใจส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อบต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา’

Posted on 01/11/2564

คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป คุณวันเพ็ญ ต่อทรัพย์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด และคุณประสิทธิ์ศักดิ์ พรประภา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร บริษัท สยามนิสสันบอดี้ จำกัด เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มสยามกลการ พร้อมใจกันส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 หมู่บ้านของ อบต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านถุงยังชีพกว่า 700 ถุง โดยได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.คณธัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี และคณะช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยกระจายสิ่งของไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่