อบรมและสัมมนา

15/02/2018

SMG Kaizen Best Practices Sharing 2017

แบ่งปัน และนำเสนอผลงานดีๆของเพื่อนพนักงานที่สร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกคนในองค์กรกับ 12 โครงการ ส่งท้ายปี 2017 SMG KAIZEN Best Practices Sharing 2017 "ทุกคนทำได้...ทำง่าย...ทำเลย” เพื่อพัฒนาคนและพัฒนางาน คุณประกาสิทธิ์  พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดการแสดงผลงาน พร้อมมอบนโยบายการพัฒนากระบวนการทำงานให้แก่พนักงาน กลุ่มสยามกลการ ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ วันที่ 6…
Read More