Welcome to Siam Motors

 

Siam Motors Group

ธุรกิจในกลุ่มสยามกลการ

ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน กลุ่มบริษัทสยามกลการ ยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรม ที่สร้างความต่อเนื่อง ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุคใหม่ของไทย กิจการของกลุ่มสยามกลการเติบโตขึ้นเป็นลำดับ แตกแขนงจากธุรกิจหนึ่งไปยังธุรกิจหนึ่ง ครอบคลุมธุรกิจในเครือข่ายอย่างกว้างขวาง บริษัท สยามกลการ จำกัด วันนี้ได้เติบโตและแข็งแกร่งมีบริษัทในกลุ่มครอบคลุมธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ หลายประเภท โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก 5 กลุ่ม

เกี่ยวกับสยามกลการ

รากฐานมั่นคง เติบใหญ่กว้างไกล

    เป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ ที่กลุ่มบริษัทสยามกลการ ได้มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศ พร้อมกับพัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญรุดหน้า เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพ ในฐานะหนึ่งในบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมรถยนต์

    แม้จะประสบปัญหาอุปสรรค แต่ก็สามารถผ่านพ้นอย่างดี ทั้งนี้เพราะเรามีรากฐานที่แข็งแกร่ง ความสามารถของผู้บริหารรุ่นต่อ ๆ มา และความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคน จากธุรกิจครอบครัว ที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนในอดีต กลุ่มบริษัทสยามกลการ ได้ก้าวสู่ความเป็นปึกแผ่น ระดับมืออาชีพในปัจจุบัน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อยุคสมัย ทั้งรูปแบบ และปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

    "กลุ่มบริษัทสยามกลการ" เลือกแนวทางในการบริหาร ที่เน้นการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ นับเป็นองค์กรธุรกิจรายแรก ๆ ที่ริเริ่มแนวทางการบริหารเช่นนี้ใน ประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบของการร่วมบริหาร ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานที่ ผสมผสานกัน ระหว่างแบบไทยกับญี่ปุ่น การร่วมบริหาร อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ และไว้วางใจต่อกัน กับบริษัทข้ามชาตินี้ ได้สั่งสมประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพ จนเป็นความโดดเด่นของ กลุ่มบริษัทสยามกลการ ที่ได้รับการกล่าวขาน ในวงการธุรกิจไทย
 

    กลุ่มบริษัทสยามกลการ ไม่เพียงแต่มีความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการสร้างงาน และผลิตสินค้าเพื่อคนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้บุกเบิก ผลิตภัณฑ์หลายรายการ มีสินค้าชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง สู่การส่งออกไปยังต่างประเทศบริษัท สยามกลการ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 64 ปีแล้ว และเป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์ ที่เก่าแก่ที่สุดของคนไทย และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างกว้างขวาง มีสินค้าและบริการ ที่ครอบคลุมกับวิถีชีวิตไทย มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นอกเหนือจากนั้น ยังได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมไทย ในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ
follow me on facebook follow me on facebook

Siam Motors Event