ภาพลักษณ์ใหม่ YAMAHA MUSIC SCHOOL หรือ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [AEC]

        ในปี 2015  ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยโรงเรียนดนตรีสยามกลการ  สถาบันดนตรียามาฮ่า ปรับภาพลักษณ์โลโก้ [Logo] สร้างการรับรู้โรงเรียนดนตรีในเครือข่ายใหม่ทั้งประเทศ ก้าวสู่ความเป็นสากล แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสอดคล้องกับโรงเรียนดนตรีในต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ  YAMAHA MUSIC SCHOOL หรือ  โรงเรียนดนตรียามาฮ่า พร้อมขับเคลื่อนดนตรีศึกษาของเยาวชนไทยให้เข้มแข็ง และ มีประสิทธิภาพ เริ่ม 1 มกราคม 2014  

       นางสาวประนัปดา  พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด  เปิดเผยว่า  “ใน 1965 บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้ร่วมทุนกับ ยามาฮ่า คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด  ดำเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีในเมืองไทย จนประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 47 ปี แล้ว ทำหน้าที่เผยแพร่ดนตรีศึกษาแก่เยาวชนไทยให้มีพัฒนาการทางด้านดนตรี โดยริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการขึ้นเป็นแห่งแรก ในประเทศไทยตั้งอยู่บนถนนพระราม 1 ปทุมวัน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 1966 นับว่าเป็นผู้นำหลักสูตรดนตรีศึกษารายแรกในเมืองไทย  
 
        ล่าสุด ในปี 2014  บริษัทฯ  มีนโยบาย และวางแผนที่จะปรับภาพลักษณ์  [Logo]  ใหม่ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เครือข่ายในเมืองไทย เพื่อเปิดประตูรองรับการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาดนตรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [Asean Economic Community- AEC] นับว่าเป็นการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจโรงเรียนดนตรีในต่างประเทศ เพื่อให้ชัดเจน และง่ายต่อการสื่อสาร ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปรับภาพลักษณ์ [Logo] ของโรงเรียนใหม่ทั้งหมดให้เหมือนกันทุกแห่งทั่วประเทศเป็นชื่อเดียว และมาตรฐานเดียวกัน คือ YAMAHA MUSIC SCHOOL  หรือ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า  ซึ่งเรามั่นใจว่านักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนดนตรี ภายใต้ระบบการสอนครบทุกหลักสูตรตามมาตรฐาน Yamaha Music Education System ที่มีเครือข่ายมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น ที่สำคัญ ยังรองรับการไหลเวียนของนักเรียน ครู หลักสูตรยามาฮ่าที่จะเดินทาง และเชื่อมโยง เข้าหากันมากขึ้น ทั้งด้านการเรียนการสอน และการสอบเกรด เพิ่มคุณภาพการศึกษาดนตรีก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น


        คุณประนัปดา กล่าวต่อว่า ด้วยความเข้มแข็งของหลักสูตรยามาฮ่า ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก และความโดดเด่นของโลโก้ใหม่  YAMAHA MUSIC SCHOOL หรือ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจการศึกษา ด้านดนตรีในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ พร้อมแล้วกับการก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์ [Logo] ขององค์กรใหม่ ตลอดจน รับมือกับความต้องการของตลาดที่เติบโต และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยโลโก้ใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2014  และเชื่อว่าจะเพิ่มความมั่นใจให้พันธมิตรธุรกิจเจ้าของโรงเรียนดนตรีสยามกลการทั่วประเทศ

        นอกจากนี้ YAMAHA MUSIC SCHOOL  หรือ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า  มีจุดแข็งและศักยภาพที่แข็งแกร่งในหลักสูตรการเรียน การสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทย คือ หลักสูตร “Yamaha Music Worldwide Education System” มาตรฐานระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 90 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  47 แห่ง,  ต่างจังหวัด  35  แห่ง และโรงเรียนยามาฮ่าป๊อปปูลามิวสิค  6   แห่ง และมีการขยายธุรกิจโรงเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่อง  โดยเป้าหมายขยายให้ครบ 100 แห่ง ภายในปี 2015 พร้อมเน้นเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสู่มาตรฐานสากลมากขึ้น มีการเพิ่มเติมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  เช่น หลักสูตร JMC English Course สำหรับเด็กเล็กอายุ 4 ขวบ เน้นไปที่การเรียนดนตรีศึกษาควบคู่กับความบันเทิง ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนดนตรีอื่นๆ ในประเทศไทย ที่เน้นเรื่องความบันเทิงเพียงอย่างเดียว

        อนึ่ง บริษัทฯ  เติบโตก้าวหน้ามีการพัฒนาทักษะเยาวชนไทย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูสอนดนตรี  อีกทั้ง ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ลงนามความร่วมมือสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม[Music Engineering and Multimedia]  เพื่อพัฒนาวิศวกรด้านดนตรี และสื่อประสมในระดับปริญญาตรีฝึกบุคลากรก้าวสู่การเป็นฮับวิศวกรรมดนตรี บันเทิง และอีเว้นท์แห่งอาเซียน, ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดนตรีและนาฏยศิลป์ - อบรมครูดนตรีหลักสูตรพิเศษโครงการเตรียมอุดมศึกษาวิชาเอกดนตรีเพื่อเข้าศึกษาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจน เปิดโรงเรียนสอนดนตรีผลิตบุคลากรด้านดนตรีที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คุณประนัปดา กล่าว

        นอกจากนี้ มีกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนไทย อาทิ  Yamaha Thailand Music Festival : การแข่งขันดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการในเครือข่ายทั่วประเทศ, Thai Junior Original Concert สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ในการประพันธ์เพลง หรือ Improvisation, การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ ฯลฯ ที่สำคัญ เด็กไทยกว่า 1 ล้านคน ที่ผ่านหลักสูตรดนตรีศึกษา ถือว่าเป็นเความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แก่วงการดนตรีในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 47 ปี ด้วยคุณภาพ และจำนวนโรงเรียนดนตรีที่ขยายครอบคลุมทั้งประเทศ โดยทุกหลักสูตรภายใต้การควบคุมจาก Yamaha  Music Foundation ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนดนตรีทั่วโลก และสามารถผลิตนักเรียนได้มากกว่า 500,000 คน ถือว่าเป็นประชาคมดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 
กลับสู่ข้างบน


หน้าแรก
l
เกี่ยวกับสยามกลการ
l
เครือข่ายธุรกิจ
l
ข่าวสาร
l
แบ่งปันให้สังคม
l
สมัครงาน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 บริษัท สยามกลการ จำกัด